sự triệt
danh từ
1.たいじ 「退治」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THOÁI,THỐIタイ
TRỊジ、チ