sự triều cống
danh từ
1.ちょうこう 「朝貢」 [TRIỀU CỐNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐNGコウ、ク
TRIỀU,TRIÊUチョウ