sự trình bày rõ ràng
câu, diễn đạt
1.めいじ 「明示」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ
MINHメイ、ミョウ、ミン