sự trình bày sai
câu, diễn đạt
1.さしょう 「詐称」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XƯNG,XỨNGショウ
TRÁ