sự trinh liệt
danh từ
1.ていれつ 「貞烈」 [TRINH LIỆT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRINHテイ
LIỆTレツ