sự trổ hoa đào
câu, diễn đạt
1.とうか 「桃花」 [ĐÀO HOA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOAカ、ケ
ĐÀOトウ