sự trở lại của mùa xuân
danh từ
1.かいしゅん 「回春」 [HỒI XUÂN]​​
câu, diễn đạt
2.かいしゅん 「回春」 [HỒI XUÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỒIカイ、エ
XUÂNシュン