sự trở lại mốt cũ
câu, diễn đạt
1.リバイバル​​

Thảo luận, đóng góp