sự trợ lý
danh từ
1.ほさ 「補佐」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trợ lý

1. trợ lý
補佐役

Kanji liên quan

BỔ