sự trở nên hốc hác
câu, diễn đạt
1.ちょうすい 「凋悴」 [ĐIÊU TỤY]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIÊUチョウ
TỤYスイ