sự trở thành số không
câu, diễn đạt
1.すいほう 「水泡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
PHAO,BÀOホウ