sự trở thành thành viên nội các
câu, diễn đạt
1.にゅうかく 「入閣」 [NHẬP CÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
CÁCカク