sự trở về nhà sau thời gian tu hành
danh từ
1.げざん 「下山」 [HẠ SƠN]​​
câu, diễn đạt
2.げざん 「下山」 [HẠ SƠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
SƠN,SANサン、セン