sự trộm cắp
danh từ
1.せっとう 「窃盗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ
ĐẠOトウ