sự trơn
danh từ
1.むじ 「無地」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trơn

1. vải trơn
無地布

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
VÔ,MÔム、ブ