sự trộn lẫn với nhau
danh từ
1.こうさく 「交錯」​​
câu, diễn đạt
2.こうさく 「交錯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAOコウ
THÁCサク、シャク