sự trốn nợ
danh từ
1.かりにげ 「借り逃げ」 [TÁ ĐÀO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀOトウ
シャク