sự trọng đại
danh từ
1.じゅうだい 「重大」​​
2.ビッグ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ