sự trọng dụng
danh từ
1.ちょうよう 「重用」 [TRỌNG DỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ