sự trông nom nhà cửa
câu, diễn đạt
1.るすばん 「留守番」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
PHIÊNバン
THỦシュ、ス