sự trong phạm vi
câu, diễn đạt
1.わくない 「枠内」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
KHUNG