sự trống rỗng
1.ナッシング​​
danh từ
2.くうきょ 「空虚」​​
3.ブランク​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trống rỗng

1. lấp đầy sự trống rỗng
空虚さを埋める
2. bộc lộ sự trống rỗng
空虚さを浮き彫りにする
3. trống rỗng tinh thần
精神的空虚

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
キョ、コ