sự trong sạch và sự dơ bẩn
câu, diễn đạt
1.せいだく 「清濁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỌCダク、ジョク
THANHセイ、ショウ、シン