sự trông trẻ
danh từ
1.こもり 「子守」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
THỦシュ、ス