sự trọng yếu
danh từ
1.じゅうよう 「重要」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

YẾUヨウ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ