sự trú lại
danh từ
1.しんちゅう 「進駐」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾN,TẤNシン
TRÚチュウ