sự trữ nước
danh từ
1.ちょすい 「貯水」 [TRỮ THỦY]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
TRỮチョ