sự trung bình
danh từ
1.ひとなみ 「人並み」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊNHヘイ、ホウ
NHÂNジン、ニン