sự trưng dụng
danh từ
1.ちょうよう 「徴用」 [TRƯNG DỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
TRƯNGチョウ、チ