sự trung hoà
danh từ
1.ちゅうわ 「中和」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
HÒAワ、オ、カ