sự trừng phạt cái ác
câu, diễn đạt
1.ちょうあく 「懲悪」 [TRỪNG ÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁCアク、オ
TRỪNGチョウ