sự trừng phạt về thể xác
câu, diễn đạt
1.たいばつ 「体罰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẠTバツ、バチ、ハツ
THỂタイ、テイ