sự trung thành
danh từ
1.しんぽう 「信奉」​​
2.ちゅうじつ 「忠実」​​
3.ちゅうせい 「忠誠」​​
4.まこと 「誠」​​
5.ロイヤル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trung thành

1. Những người lính trẻ thề trung thành với Tổ quốc
若き兵士たちは国家への忠誠を誓った。
2. chúng tôi đánh giá cao lòng thành và sự hợp tác mà bạn ưu ái dành cho ông ấy .
同氏に対しご高配とご支援を賜れますなら、誠にありがたく存じます

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
TRUNGチュウ
PHỤNGホウ、ブ
THÀNHセイ
TÍNシン