sự trung thực
danh từ
1.せいい 「誠意」​​
2.フランク​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
THÀNHセイ