sự trường chinh
danh từ
1.ちょうせい 「長征」 [TRƯỜNG CHINH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHINHセイ
TRƯỜNGチョウ