sự trượt băng
danh từ
1.リンク​​

Thảo luận, đóng góp