sự trượt chân
danh từ
1.しっきゃく 「失脚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẤTシツ
CƯỚCキャク、キャ、カク