sự trượt tuyết hướng hai đầu phía trước ván trượt vào gần với nhau thành hình chữ V
câu, diễn đạt
1.プルークボーゲン​​

Thảo luận, đóng góp