sự truyền bá phúc âm
câu, diễn đạt
1.でんどう 「伝道」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
ĐẠOドウ、トウ