sự truyền đạt
danh từ
1.でんたつ 「伝達」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
ĐẠTタツ、ダ