sự truyền động bằng xích
danh từ
1.くさりでんどう 「鎖伝動」 [TỎA TRUYỀN ĐỘNG]​​
câu, diễn đạt
2.くさりでんどう 「鎖伝動」 [TỎA TRUYỀN ĐỘNG]​​
3.チェーンドライブ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự truyền động bằng xích

1. dải truyền động bằng xích
チェーンドライブベルト

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
ĐỘNGドウ
TỎA