sự truyền dữ liệu
câu, diễn đạt
1.データつうしん 「データ通信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
TÍNシン