sự truyền thụ
danh từ
1.でんじゅ 「伝受」 [TRUYỀN THỤ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
THỤ,THỌジュ