sự truyền tin
danh từ
1.つうしん 「通信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
TÍNシン