sự tự bạch
danh từ
1.じばく 「自縛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHƯỢC,PHỌCバク
TỰジ、シ