sự tự bản thân
câu, diễn đạt
1.じこ 「自己」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỶコ、キ
TỰジ、シ