sự từ bi
danh từ
1.じひ 「慈悲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BI
TỪ