sự tử chiến
danh từ
1.せんし 「戦死」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾNセン
TỬ