sự từ chức không có nghi thức
câu, diễn đạt
1.しんたいうかがい 「進退伺い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾN,TẤNシン
THOÁI,THỐIタイ
TỶ,TỨ