sự tự chuốc lấy diệt vong
câu, diễn đạt
1.じめつ 「自滅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆTメツ
TỰジ、シ